+1 253 540 6933​

+1 253 540 6933​

+1 253 540 6933​

+1 253 540 6933​

Nỗ lực mang đến hành trình bay tốt nhất

Giới thiệu về ICAGO

ICAGO là thành viên của ICA Holding Group – Admin Group “Luật di trú và cuộc sống Mỹ”.

Sau đợt dịch Covid-19 vừa qua, các hãng hàng không đều đang thiếu nhân sự trầm trọng nên các chuyến bay thường xuyên bị delay, hủy chuyến.

Điều này làm việc mua vé máy bay của cộng đồng người Việt tại Mỹ trở nên khó khăn hơn nhiều, đặc biệt là chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam, dù mua qua hình thức nào.

Chính vì vậy ICAGO đã ra đời với sứ mệnh nỗ lực mang đến hành trình bay tốt nhất cho cộng đồng người Việt tại Mỹ.

luật di trú và cuộc sống Mỹ

Giai đoạn phát triển

Vì sứ mệnh mang đến hành trình bay tốt nhất cho cộng đồng người Việt tại Mỹ

Đội ngũ của ICAGO