+1 253 540 6933​

+1 253 540 6933​

+1 253 540 6933​

+1 253 540 6933​

Chính sách bảo mật và quyền riêng tư

Chính sách Bảo mật này (“Chính sách”) giải thích cách công ty ICAGO thu thập và xử lý thông tin của bạn trên tất cả các trang web, ứng dụng di động, fanpage và các dịch vụ khác của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ quyền riêng tư và tính bảo mật của dữ liệu cá nhân, đồng thời chúng tôi duy trì một số biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật và hành chính để bảo vệ dữ liệu mà chúng tôi có trong tầm kiểm soát của mình.

Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi (hoặc cho phép người khác thay mặt bạn làm như vậy), bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo các điều khoản của Chính sách này.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của Chính sách này, bạn hãy ngưng cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào, vì điều này có thể hạn chế các dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn.

Khi chúng tôi nói “chuyển tiếp” trong Chính sách này, chúng tôi có nghĩa là chuyển giao, chia sẻ, gửi hoặc cung cấp hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho một người hoặc tổ chức khác theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tin cá nhân là gì

Thông tin cá nhân bao gồm nhiều loại thông tin, hoặc một ý kiến, có thể xác định một cá nhân. Thông tin cá nhân là gì sẽ khác nhau, tùy thuộc vào việc một người có thể được xác định hoặc được nhận dạng một cách hợp lý trong các trường hợp.

Tại sao và chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của bạn nếu bạn đã cho chúng tôi sự đồng ý của bạn, nếu cần thiết để cung cấp các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu, nếu cần thiết để thực hiện hoặc tuân thủ các quyền hoặc nghĩa vụ pháp lý hoặc nếu cần thiết cho các mục đích kinh doanh thông thường như đã định nghĩa trong chính sách này.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân gì?

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân cần thiết về bạn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp và đặt chỗ vé máy bay của bạn, cũng như để thay mặt bạn sắp xếp các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến du lịch. Ví dụ: chúng tôi có thể thu thập tên của bạn, địa chỉ cư trú, địa chỉ gửi thư, số điện thoại, địa chỉ email, chi tiết thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ (bao gồm loại thẻ, số thẻ, số bảo mật và ngày hết hạn), chi tiết hộ chiếu, chi tiết khách hàng thường xuyên, chế độ ăn uống các yêu cầu và vấn đề sức khỏe (nếu có) và các thông tin khác liên quan đến việc chuyến bay của bạn.

Khi bạn liên hệ với chúng tôi vì những lý do khác, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn vì những lý do đó. Chúng tôi cũng thu thập thông tin cần thiết để ICAGO và các đơn vị liên quan của chúng tôi tiến hành hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như chi tiết tài chính cần thiết để xử lý các giao dịch khác nhau và bất kỳ thông tin cá nhân có liên quan nào khác mà bạn có thể chọn cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi hoạt đng với tư cách như một đại lý du lịch tuân theo luật pháp Hoa Kỳ

Chúng tôi đặt vé máy bay và các dịch vụ cho bạn với tư cách là đại lý du lịch hoặc thay mặt cho các nhà cung cấp dịch vụ du lịch. Điều này có nghĩa là chúng tôi thường thu thập thông tin cá nhân về bạn cho các mục đích nội bộ của chúng tôi (ví dụ: để xử lý đặt vé của bạn) cũng như thay mặt cho các bên mà chúng tôi làm đại lý cho các mục đích nội bộ của họ (ví dụ: để cung cấp các dịch vụ đã đặt).

Do đó, sự đồng ý của bạn đối với việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân theo Chính sách này áp dụng như nhau cho các bên có sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi bán. Ví dụ: nếu bạn mua một chuyến bay từ chúng tôi, bạn sẽ đồng ý với việc thông tin cá nhân của bạn được chia sẻ với hãng hàng không để đặt chuyến bay của bạn.

Bởi vì chúng tôi đóng vai trò là đại lý cho hoặc thay mặt cho hàng trăm nhà cung cấp dịch vụ du lịch, chúng tôi không thể quy định trong Chính sách này tất cả các nhà cung cấp dịch vụ du lịch mà chúng tôi hành động, cũng như không thể chỉ định cách mỗi nhà cung cấp dịch vụ du lịch này sẽ sử dụng thông tin cá nhân trong Chính sách này. Nếu bạn cần thêm bất kỳ thông tin nào, vui lòng xem trang “Liên hệ”.

Làm thế nào để chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn?

Khi bạn liên hệ với chúng tôi về việc đặt chỗ hoặc truy vấn du lịch, chúng tôi thường thu thập thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn lời khuyên về du lịch và / hoặc để hỗ trợ bạn trong việc đặt vé du lịch và / hoặc các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến du lịch. Tuy nhiên, tùy thuộc vào các trường hợp cụ thể được tiết lộ trong Chính sách này, mục đích thu thập có thể khác nhau (ví dụ: thu thập thông tin cá nhân của bạn cho mục đích bạn tham gia vào một cuộc thi, cung cấp phản hồi, v.v.).

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân cho các mục đích sau, cũng như các mục đích phụ mà chúng tôi cho là có liên quan trực tiếp:

 • phục vụ mối quan hệ của chúng tôi với bạn, chẳng hạn như tạo và duy trì hồ sơ khách hàng để cho phép các thương hiệu của chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn hoặc trình bày các tùy chọn trên trang web của chúng tôi mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm dựa trên trình duyệt và sở thích của bạn
 • xác định gian lận hoặc sai sót
 • báo cáo quy định và tuân thủ
 • Phát triển, cải tiến và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và của các đơn vị liên quan của chúng tôi
 • Tham gia nghiên cứu thị trường, đo lường mức độ hài lòng của khách hàng và thu thập phản hồi về mối quan hệ của chúng tôi với bạn
 • Để làm cho việc tham gia vào các chương trình khách hàng thân thiết dễ dàng hơn
 • Để phân tích doanh số bán hàng và xu hướng điểm đến du lịch
 • Đối với các hoạt động tiếp thị như gửi thư, email, bản tin điện tử, và các cuộc gọi điện thoại, v.v.
 • Các mục đích khác khi được luật pháp cho phép hoặc yêu cầu (ví dụ: để ngăn chặn mối đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn, hoặc để thực thi các quyền hợp pháp của chúng tôi).

Chúng tôi sẽ chỉ gửi cho bạn các bản tin điện tử và các tài liệu quảng cáo khác nếu bạn đồng ý nhận chúng. Bằng cách nhấp vào các nút theo dõi trên trang web của chúng tôi, bạn có thể đăng ký để nhận bản tin điện tử và các tài liệu quảng cáo khác.

Chúng tôi chỉ có thể lưu giữ thông tin cá nhân của bạn miễn là được yêu cầu để đáp ứng lý do mà nó được lấy hoặc một mục đích được liên kết hoặc bổ sung cho mục đích chính. Do đó, chúng tôi có thể xóa thông tin cá nhân của bạn sau một khoảng thời gian hợp lý và nếu bạn không sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong một thời gian, bạn có thể được yêu cầu nhập lại hoặc cung cấp lại cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin cá nhân có bị tiết lộ cho bên thứ ba không

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba, như được trình bày dưới đây và theo luật bảo vệ dữ liệu của Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi và / hoặc bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn (hoặc cho phép người khác thay mặt bạn làm như vậy), bạn đồng ý với việc chúng tôi xử lý, chuyển giao và / hoặc tiết lộ thông tin cá nhân đó cho mục đích nó được thu thập và, nếu được luật bảo vệ dữ liệu của Hoa Kỳ cho phép, cho bất kỳ mục đích phụ nào mà chúng tôi tin rằng bạn sẽ mong đợi một cách hợp lý. Lưu ý rằng khi chúng tôi nêu “tiết lộ” trong Chính sách này, chúng tôi có nghĩa là chuyển giao, chia sẻ (bao gồm cả bằng lời nói và văn bản), gửi hoặc cung cấp hoặc cung cấp hoặc truy cập cho một người hoặc tổ chức khác thông tin cá nhân của bạn.

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể bị tiết lộ với các danh mục bên thứ ba sau:

 • Theo ủy quyền hoặc yêu cầu của pháp luật
 • Gửi đến nhiều cơ quan quản lý và các quan chức và cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm cả vì lý do bảo vệ chống gian lận và liên quan đến an ninh.
 • Cho các nhà cung cấp giải pháp dựa trên CNTT bên thứ ba hỗ trợ chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn
 • Đối với các doanh nghiệp và thương hiệu có liên quan của chúng tôi (bao gồm cả những doanh nghiệp ở nước ngoài)
 • Cho các nhà cung cấp dịch vụ du lịch như nhà bán buôn du lịch, công ty điều hành tour du lịch, hãng hàng không, khách sạn, công ty cho thuê xe hơi và các nhà cung cấp dịch vụ khác cho mục đích thu thập thông tin hoặc cho mục đích có liên quan (chẳng hạn như để kích hoạt và xử lý kế hoạch chuyến đi của bạn)
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và bất kỳ quy định hải quan / nhập cư nào áp dụng cho chuyến du lịch của bạn
 • Tuân thủ yêu cầu của bộ chính phủ đủ điều kiện nếu chúng tôi xác định rằng họ có thẩm quyền để đưa ra yêu cầu đó
 • Khi chúng tôi nghĩ rằng đã hoặc sẽ thực hiện hành vi bất hợp pháp và thông tin cá nhân được yêu cầu cho việc điều tra hoặc báo cáo tình hình của chúng tôi
 • Cho các bên thứ ba, những người có thể đưa bạn vào nghiên cứu thị trường nhằm mục đích phục vụ mối quan hệ của chúng tôi với bạn và nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi; và
 • Cho các bên thứ ba phân tích xu hướng bán hàng và các điểm đến du lịch.

Các bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn có thể được coi là đã thu thập thông tin cá nhân của bạn một cách độc lập cho các mục đích riêng của họ. Để biết thêm thông tin về việc thu thập bởi các nhà cung cấp dịch vụ du lịch, hãy xem phần có nhãn “Khi chúng tôi hoạt động với tư cách là một đại lý” trên đầu trang này.

Khi chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ du lịch để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi, họ có thể có nghĩa vụ xử lý thông tin cá nhân của bạn. Bạn đồng ý rằng khi chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ du lịch này, chúng tôi sẽ không bắt buộc phải đảm bảo họ tuân thủ luật hiện hành về quyền riêng tư hoặc chịu trách nhiệm về cách họ xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Ngoài những điều đã nói ở trên, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không có sự đồng ý của bạn trừ khi chúng tôi có niềm tin hợp lý rằng việc tiết lộ là cần thiết để giảm bớt hoặc ngăn chặn mối đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn hoặc đối với một số hành động được thực hiện bởi cơ quan thực thi (ví dụ: phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố hoặc trừng phạt tội phạm hình sự), tiết lộ được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu, hoặc tiết lộ được cho phép theo cách khác của luật quyền riêng tư hiện hành.

Luồng dữ liệu xuyên biên giới

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho một số người nhận ở nước ngoài, như được nêu chi tiết bên dưới, theo luật bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn.

Có thể thông tin sẽ được chuyển đến người nhận ở nước ngoài (không phải bất kỳ pháp nhân nào có liên quan ở nước ngoài của chúng tôi) trong một khu vực tài phán nơi bạn sẽ không thể yêu cầu giải quyết lại theo luật bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn và không cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu tương đương với tư cách là quyền tài phán của bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về cách những người nhận ở nước ngoài này xử lý, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trong phạm vi được luật bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn cho phép. Bạn đồng ý để chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho những người nhận ở nước ngoài này nhằm mục đích đặt chỗ và sắp xếp các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến du lịch cho bạn bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn cho mục đích đó.

Các nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài

Chúng tôi có thể cần thiết phải tiết lộ thông tin cá nhân cho các nhà cung cấp dịch vụ du lịch nước ngoài có liên quan để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Chúng tôi làm việc với nhiều nhà cung cấp dịch vụ du lịch trên toàn thế giới, do đó, vị trí của nhà cung cấp dịch vụ du lịch liên quan đến thông tin cá nhân của bạn sẽ khác nhau tùy thuộc vào dịch vụ du lịch được cung cấp. Trong hầu hết các trường hợp, các nhà cung cấp dịch vụ du lịch có liên quan sẽ nhận được thông tin cá nhân của bạn tại quốc gia nơi họ sẽ cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc nơi đặt trụ sở kinh doanh hoặc quản lý của họ.

Để biết thêm thông tin về thời điểm chúng tôi hoạt động với tư cách là đại lý cho các nhà cung cấp dịch vụ du lịch cũng như các thực tiễn và chính sách về quyền riêng tư của họ, vui lòng xem phần ở trên có tiêu đề “Khi chúng tôi hoạt động với tư cách là đại lý du lịch.

Các nhà cung cấp dịch vu bên thứ ba ở nước ngoài của chúng tôi

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba bên ngoài Hoa Kỳ để họ thực hiện các dịch vụ cho chúng tôi, chẳng hạn như lưu trữ và xử lý dữ liệu. Nói chung, chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho những người nhận ở nước ngoài này để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đặt vé du lịch của bạn và / hoặc để cho phép họ thực hiện các dịch vụ hành chính và kỹ thuật thay mặt chúng tôi.

Chúng tôi làm việc với nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác nhau trên toàn thế giới, vì vậy chúng tôi không thể liệt kê tất cả các quốc gia mà chúng tôi có thể gửi thông tin cá nhân của bạn trong Chính sách này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi cụ thể nào về nơi hoặc ai thông tin cá nhân của bạn sẽ được gửi, vui lòng xem phần liên hệ.

Bảo mật thông tin

ICAGO đã áp dụng một số biện pháp bảo mật cần thiết, công nghệ và quản lý để bảo vệ chống mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép, sửa đổi, tiết lộ và can thiệp vào thông tin cá nhân mà ICAGO lưu giữ. ICAGO cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn ở mức độ tương tự như chúng tôi bảo mật thông tin bí mật của riêng mình và chúng tôi liên tục đánh giá để áp dụng các công nghệ bảo mật mới nhất. Các biện pháp bảo mật mà bên thứ ba sử dụng để bảo vệ thông tin mà họ có thể thu thập hoặc xử lý thông qua các trang web, dịch vụ của họ hoặc theo các cách khác không thuộc trách nhiệm của ICAGO.

Một khi chúng tôi không còn cần thông tin cá nhân cho các mục đích thương mại hoặc theo quy định của pháp luật, chúng tôi sẽ xóa các thông tin đó khỏi danh sách quản lý mình để không ai khác có thể truy cập được dữ liệu của bạn từ chúng tôi.

Lựa chọn không tham gia

Nếu bạn muốn ngừng nhận các bản tin điện tử, các tài liệu quảng cáo khác, nghiên cứu thị trường hoặc các hình thức liên lạc khác của chúng tôi, vui lòng xem phần Liên hệ.

Theo dõi Cookie / Google Analytics / Trang web được Liên kết

Theo dõi Cookie

Chúng tôi sử dụng cả cookie liên tục và cookie ID phiên. Ngay sau khi trình duyệt của bạn bị đóng, một cookie ID phiên sẽ hết hạn. Cookie liên tục nằm trên đĩa cứng máy tính của bạn trong một thời gian dài. Bằng cách sử dụng cookie để xác định khách truy cập khi họ quay lại trang web, chúng tôi có thể cá nhân hóa trải nghiệm của họ. Bằng cách làm theo các hướng dẫn trong phần “trợ giúp” của trình duyệt Internet, bạn có thể xóa các cookie liên tục.

Nếu bạn từ chối cookie, bạn vẫn có thể truy cập trang web của chúng tôi, nhưng quyền truy cập của bạn vào một số tính năng nhất định, các cuộc khảo sát và cuộc thi như vậy, sẽ bị hạn chế.

Google Analytics

Google Analytics, một công cụ phân tích trang web được cung cấp bởi tập đoàn Google (“Google”), sẽ đặt cookie trên trình duyệt máy tính của bạn khi bạn truy cập các trang của trang web. Google nhận dữ liệu do cookie tạo ra về cách bạn sử dụng trang web. Để đo lường và phân tích số lượt truy cập vào trang web và các trang của trang web, cũng như thời gian trung bình dành cho trang web và các trang đã xem, thông tin này sau đó được sử dụng để biên soạn các báo cáo thống kê.

Google Analytics sẽ không được chúng tôi (hoặc bởi bất kỳ bên thứ ba nào) sử dụng để theo dõi hoặc thu thập bất kỳ thông tin cá nhân không cần thiết nào về người dùng trang web. Là một phần của việc sử dụng Google Analytics, chúng tôi sẽ không liên kết bất kỳ thông tin nào tích lũy được qua việc sử dụng cookie với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ bất kỳ nguồn nào.

Các trang web được liên kết

Các liên kết đến các trang web do các bên thứ ba điều hành mà chúng tôi không có quyền kiểm soát có thể được tìm thấy trên các trang web của chúng tôi. Nội dung của các trang web đó và chính sách bảo mật của chúng không thuộc trách nhiệm của chúng tôi. Vì các chính sách và thông lệ về quyền riêng tư của họ có thể khác với của chúng tôi, chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách bảo mật của bất kỳ trang web bên thứ ba được kết nối nào mà bạn truy cập.

Phản hồi / Khiếu nại / Liên hệ

Nếu bạn muốn khiếu nại về việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo mật của chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết bên dưới.

Tất cả các khiếu nại sẽ được điều tra và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn ngay khi có thể. Chúng tôi sẽ giải quyết khiếu nại nếu chúng tôi tin rằng khiếu nại đó là hợp lệ. Chúng tôi sẽ điều chỉnh các chính sách và thông lệ của mình khi cần thiết để duy trì các tiêu chuẩn cao của chúng tôi về hiệu suất, dịch vụ và chăm sóc khách hàng.

Vui lòng liên hệ với nhân viên bảo mật của chúng tôi qua email vemaybay@icago.net nếu bạn có khiếu nại về quyền riêng tư hoặc muốn xem, cập nhật hoặc cải chính bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có thể có về bạn

Các thay đổi đối với Chính sách của chúng tôi

Chúng tôi có thể thay đổi Tuyên bố về Quyền riêng tư này (bao gồm bất kỳ phần cấu thành nào được bao gồm ở đây). Khi chúng tôi đăng Chính sách Bảo mật đã sửa đổi trên Trang web, Ứng dụng và Dịch vụ, nếu có, những sửa đổi đó sẽ có hiệu lực. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ, nếu có, sau những sửa đổi này cho thấy bạn chấp nhận Chính sách quyền riêng tư đã cập nhật.