+1 253 540 6933​

+1 253 540 6933​

Điều khoản dịch vụ

Giới thiệu

Các Điều khoản dịch vụ này chi phối việc bạn sử dụng trang web và ứng dụng của ICAGO LLC (có thể bao gồm nhưng không giới hạn: Facebook Fanpage và ứng dụng điện thoại khác mà ICAGO LLC sử dụng khi cung cấp dịch vụ cho bạn)

Đây là hợp đồng điện tử giữa bạn và ICAGO LLC. Trước khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi qua trang web này và các ứng dụng được liên kết, vui lòng đọc kỹ Điều khoản và dịch vụ này.

Bằng cách thanh toán cho dịch vụ của chúng tôi, đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ này, bạn không thể sử dụng trang web của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi theo bất kỳ cách nào khác.

Chúng tôi giữ quyền sửa đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào và việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các Điều khoản đã sửa đổi.

Trong các Điều khoản này:

“Chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” đề cập đến công ty ICAGO, một công ty hoạt động như một đại lý du lịch có trụ sở tại bang Washington, Hoa Kỳ và tuân thủ theo luật pháp Hoa Kỳ

“đối tác của chúng tôi” đề cập đến bất kỳ doanh nghiệp liên kết nào hợp tác với chúng tôi để cung cấp nội dung hoặc dịch vụ.

“Dịch vụ của chúng tôi” đề cập đến các dịch vụ du lịch do (các) hãng hàng không liên quan cung cấp cho bạn

“(Các) hãng hàng không” đề cập đến các công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng không cho hành khách và hàng hóa, chẳng hạn như American Airlines, Eva Airlines, v.v., cung cấp chuyến bay cho bạn thông qua các dịch vụ của chúng tôi.

“Bạn” dùng để chỉ bạn, hành khách, sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc đặt chỗ với dịch vụ của chúng tôi.

Các quy định của Điều khoản này cũng đã được dịch sang tiếng Việt để bạn tham khảo (phiên bản tiếng Việt của trang web này). Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của bản dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt do sự khác biệt về ngôn ngữ và khả năng dịch thuật hạn chế của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng tham khảo trang web của chúng tôi để có phiên bản gốc tiếng Anh.

Quy tắc của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp dịch vụ giúp bạn tìm kiếm thông tin về các chuyến bay và hỗ trợ bạn đặt vé các chuyến bay đó phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Dịch vụ này được cung cấp cho bạn không vì mục đích nào khác.

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rằng:

 • Bạn phải từ 18 tuổi trở lên và có đủ năng lực pháp lý để tham gia giao dịch.
 • Bạn sẽ chỉ sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho mục đích cá nhân, không phải kinh doanh.
 • Bạn sẽ sử dụng dịch vụ của chúng tôi theo quy định của pháp luật và các Điều khoản này.
 • Bạn đã cung cấp thông tin trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ.

Nếu bạn đặt chỗ thay mặt cho người khác:

 • Bạn phải nhận được sự đồng ý của họ trước khi hành động thay mặt cho họ.
 • Bạn phải thông báo cho họ các thông tin liên quan về chuyến bay (bao gồm các Quy tắc và Hạn chế) và được họ đồng ý với các điều khoản này.
 • Bạn có trách nhiệm thanh toán bất kỳ số dư chưa thanh toán nào, yêu cầu bất kỳ thay đổi hoặc hủy bỏ nào, và bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến việc đặt vé.

Bạn cũng đồng ý không:

 • thực hiện bất kỳ hoạt động gian lận nào
 • xúc phạm và sỉ nhục bất cứ người nào
 • sử dụng trang web của chúng tôi hoặc nội dung của trang web cho các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép.
 • sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc công nghệ nào khác có thể can thiệp hoặc cố ý can thiệp vào hoạt động của trang web này.
 • sử dụng trang web của chúng tôi hoặc nội dung của nó cho các mục đích thương mại mà không có sự cho phép của chúng tôi.

Sở hữu trí tuệ

Nội dung của trang web này và các nền tảng liên quan khác của chúng tôi, bao gồm (nhưng không giới hạn) thiết kế, văn bản và đồ họa (bao gồm cả nhãn hiệu) bao gồm trang web này và lựa chọn và bố cục của trang web này, là tài sản của chúng tôi hoặc được cấp phép theo sở hữu trí tuệ quốc tế luật, bao gồm cả bản quyền.

Bạn chỉ có thể sử dụng trang web này cho mục đích cá nhân, không vì mục đích thương mại.

Nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, các nhãn hiệu và biểu tượng đã đăng ký hoặc chưa đăng ký đều không được sử dụng hoặc thay đổi theo bất kỳ cách nào.

Các quy tắc và hạn chế của các hãng hàng không

Mỗi hãng hàng không có thể thiết lập các quy định và hạn chế đi lại của riêng mình, các quy định này có thể được hãng hàng không điều chỉnh bất cứ lúc nào vì những lý do chủ quan hoặc khách quan.

Bởi vì chúng tôi đóng vai trò là đại lý cho hoặc thay mặt cho hàng trăm hãng hàng không, chúng tôi không thể liệt kê tất cả các Quy tắc và Hạn chế của họ trong các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chuyến bay của mình, vui lòng liên hệ với nhân viên của chúng tôi và chúng tôi sẽ tìm hiểu các quy định và hạn chế của hãng hàng không sau đó cung cấp phản hồi cho bạn.

Nếu bạn thanh toán cho dịch vụ của chúng tôi để đặt chuyến bay, chúng tôi sẽ đóng vai trò là đại lý của hãng hàng không. Hợp đồng của bạn cho chuyến bay là với các hãng hàng không hiện hành và bạn đồng ý tuân thủ theo các Quy tắc và Hạn chế của họ.

Phạm vi trách nhiệm

Chúng tôi đặt vé máy bay và các dịch vụ cho bạn với tư cách là một đại lý du lịch. Chúng tôi có nghĩa vụ đặt cho bạn vé máy bay dựa trên lịch trình của bạn và theo mức giá đã thỏa thuận, cũng như đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp được thể hiện chính xác trên vé máy bay của bạn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ có trách nhiệm theo dõi lịch trình bay và thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào của hãng hàng không. Ngoài những điều nêu ở trên, chúng tôi được miễn mọi trách nhiệm và bạn phải tuân thủ theo các quy định và hạn chế của hãng hàng không.

Bạn hiểu và đồng ý rằng:

 • Bạn và người đi cùng cần có đầy đủ giấy tờ hợp lệ để thực hiện chuyến bay
 • Các hãng hàng không, không phải chúng tôi, quản lý lịch trình chuyến bay của bạn và họ có thể thay đổi hoặc hủy chuyến du lịch của bạn vì nhiều lý do (ví dụ: sự cố máy móc hoặc thời tiết bất lợi, v.v.). Khi có hãng hàng không thông báo về việc thay đổi hoặc hủy bỏ lịch trình của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và hỗ trợ bạn sắp xếp lại lịch trình chuyến bay của mình theo hướng dẫn của hãng hàng không.
 • Ngay cả khi bạn đặt trước, chúng tôi cũng không thể đảm bảo có chỗ ngồi nhất định vì các hãng hàng không quản lý và kiểm soát các chỗ ngồi trên máy bay.
 • Nếu bạn đặt vé khứ hồi nhưng không sử dụng chuyến bay đi, hãng hàng không có quyền hủy hành trình khứ hồi mà không phải bồi thường
 • Một số hãng hàng không tính thêm phụ phí thực phẩm, hành lý, và lựa chọn chỗ ngồi ưu đãi, hoặc 1 số chi phí liên quan khác.
 • Bạn phải tuân thủ theo các Quy định và Hạn chế liên quan của các hãng hàng không về việc vận chuyển trẻ em. Trẻ em trên 2 tuổi vào ngày về phải có vé khứ hồi bằng giá vé trẻ em. Nếu bạn không tuân thủ, bạn sẽ không đủ điều kiện để được hoàn lại bất kỳ chi phí chỗ ngồi nào phát sinh trong quá trình di chuyển. Trẻ em dưới 2 tuổi sẽ không được bố trí chỗ ngồi riêng trừ khi chúng được đặt vé trẻ em. Trẻ em dưới 14 tuổi không có người đi kèm sẽ chỉ được phép bay theo Quy định và Hạn chế liên quan của các hãng hàng không
 • Mang những vật dụng nguy hiểm lên máy bay trong hành lý hoặc người của bạn thường bị cấm
 • Nếu một trong những chuyến bay này bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của hãng hàng không (chẳng hạn như hủy hoặc đổi lịch), bạn sẽ chịu trách nhiệm về mọi khoản phí hoặc lệ phí phát sinh để thực hiện thay đổi theo chính sách của hãng hàng không. Chúng tôi sẽ đóng vai trò liên hệ với hãng hàng không để hỗ trợ bạn sắp xếp lại lịch bay.
 • Dặm bay và phiếu thưởng của các chương trình khách hàng thân thiết không được sử dụng để đặt các chuyến bay sử dụng dịch vụ của chúng tôi
 • Luật pháp, hiệp ước và các Quy tắc và Hạn chế riêng của hãng hàng không thường giới hạn trách nhiệm của hãng hàng không đối với trường hợp tử vong, thương tích cá nhân và các thiệt hại khác
 • Đôi khi một hãng hàng không khác khai thác các chuyến bay liên kết với một hãng khác. Hãng hàng không mà bạn thanh toán vé sẽ thể hiện tên bạn trên vé của họ xuất ra cho bạn.
 • Trong trường hợp vắng mặt hoặc hủy chuyến, bạn phải tuân thủ theo Quy định và Hạn chế của hãng hàng không

Trong trường hợp có lỗi từ phía chúng tôi (nằm ngoài quy định và hạn chế của hãng hàng không), chẳng hạn như nhân viên của chúng tôi đặt vé không chính xác hoặc ngày bay và sân bay không chính xác, trách nhiệm pháp lý tối đa của chúng tôi sẽ giới hạn ở số tiền bạn đã thanh toán cho chúng tôi.

Xác nhận đặt chỗ

Khi bạn tiến hành xác nhận đặt chỗ, bạn đang tiến hành đặt vé với một hãng hàng không dựa trên thông tin về ngày bay, thời gian bay và giá vé mà bạn đã lựa chọn.

Bạn có thể hủy xác nhận đặt chỗ trong thời gian mua vé trước khi vé được chúng tôi xuất. Nếu bạn hủy vé trước thời hạn mua vé, bạn sẽ không bị tính phí hủy.

Xác nhận đặt vé máy bay có thời hạn ngắn từ 1 đến 24 giờ tùy theo hành trình bay và hãng hàng không.

Giá vé và tình trạng vé sẵn có không được đảm bảo cho đến khi quy trình thanh toán của bạn được hoàn tất và vé của bạn được xuất.

Thủ tục thanh toán, phí và thuế

Các ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà chúng tôi hợp tác có thể tính thêm một số phí giao dịch cơ bản cho các khoản thanh toán vé máy bay mà bạn đã đặt với chúng tôi.

Trừ khi có quy định khác, tất cả các loại thuế và phí liên quan đến hãng hàng không và các hoạt động có trong đặt chỗ của bạn đều được bao gồm trong giá vé của bạn. Chúng tôi không thu bất kỳ khoản thuế nào ngoài giá hiển thị.

Một số hãng hàng không có thể tính thêm phụ phí nhiên liệu, an ninh, hành lý, đặt chỗ và các phí dịch vụ áp dụng khác tại thời điểm làm thủ tục ở quầy vé. Vui lòng liên hệ với các hãng hàng không thích hợp ngay lập tức nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào về các khoản phí đó.

Bạn có thể thanh toán cho chúng tôi qua các phương thức sau:

 • Chuyển khoản ngân hàng (bao gồm cả Zelle)
 • Thanh toán trực tuyến thông qua các cổng thanh toán
 • Thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ (Mastercard, Visa, Discover, American Express)

Khi thanh toán, bạn cần đồng ý với các quy định của ICAGO LLC và / hoặc các đối tác thanh toán của chúng tôi để đảm bảo giao dịch an toàn và thành công.

Sau khi bạn thanh toán thành công, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email, với thông tin sau:

 • Vé điện tử có tên hành khách, ngày bay, địa điểm bay và điều kiện hành lý của bạn
 • Điều kiện hoàn tiền hoặc thay đổi ngày bay

Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm kiểm tra lại tính chính xác của thông tin liên quan đến chuyến bay của email. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin không chính xác nào trên vé máy bay của bạn sau 180 phút kể từ khi email được gửi.

Quyền riêng tư của bạn

Chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn theo các điều khoản và điều kiện được nêu trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi, được đăng trên trang web của chúng tôi.

Quy trình giải quyết thanh toán khiếu nại

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, khiếu nại, Hãng hàng không có trách nhiệm giải quyết trực tiếp các khiếu nại, tranh chấp của bạn. Chúng tôi chỉ đóng vai trò hướng dẫn và hỗ trợ bạn bảo vệ quyền lợi phù hợp của bạn. Khi nhận được khiếu nại hoặc tranh chấp của bạn về các dịch vụ mà bạn đã đặt với chúng tôi, chúng tôi sẽ liên hệ với hãng hàng không để yêu cầu họ phản hồi về những khiếu nại đó.

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi qua email để gửi Khiếu nại. Sau khi nhận được khiếu nại của bạn qua email, chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu và chuyển đơn khiếu nại đến hãng hàng không.

Bạn phải gửi cho chúng tôi một email với tiêu đề “Thông báo về việc khiếu nại” đến vemaybay@icago.net.

Email phải chứa các thông tin sau: (1) tên của bạn, (2) địa chỉ của bạn, (3) thông tin bạn sử dụng để thanh toán vé của bạn (4) mô tả ngắn gọn về khiếu nại của bạn, (5) giải pháp mà bạn mong muốn

Trong vòng 3 ngày làm việc, Bộ phận pháp lý của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn và hỗ trợ bạn bảo vệ các quyền phù hợp của mình.

Phí và chi phí luật sư

Nếu khiếu nại hoặc tranh chấp của bạn thuộc phạm vi các quy định và hạn chế của hãng hàng không, bạn và hãng hàng không sẽ thương lượng phí luật sư và chi phí kiện tụng. Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bạn, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn cung cấp các bằng chứng về việc mua vé và điều kiện vé chi tiết nhất có thể.

Công ty ICAGO LLC

Trụ sở công ty: 748 Market street Suite 25, Tacoma, WA 98402
Hotline:+1 253 540 6933
Email: vemaybay@icago.net